Kako samostalno pripremiti bazen za zimu, očuvanje za zimu

Как самостоятельно подготовить бассейн к зиме, консервация на зиму

Nakon završetka ljetne sezone, vanjski bazeni moraju se pripremiti za zimski period. Montažne bazene treba demontirati ili montirati. Ne odgađajte izgradnju bazena na duže vrijeme Kompanija u Crnoj Gori na web stranici https://www.youtube.com/c/IzgradnjaBazenaCrnaGora specijalizirala se za ugradnju, održavanje i izgradnju bazena. Ovdje otvorite vezu i obratite se direktoru kompanije.Stacionarni bazeni se takođe moraju pripremiti za […]

Read More »